Business IT-alignment, maar dan in duidelijke taal

Gemiddelde leestijd: 3 minuten

Het wordt vaak gezegd, de “business”, of het bedrijfsbeleid ligt niet in lijn met onze IT-strategie. Maar wat bedoelen we daar nou precies mee?

IT-oplossingen (vaak van technische aard, maar niet exclusief) dragen bij aan het behalen van de gestelde doelstellingen, of zouden dat moeten doen. M.a.w. de wensen, eisen en doelstellingen vanuit “de business” sturen het bredere strategische IT-plan. Een ouderwetse gedachte? Volgens sommige wel, maar dat maakt het niet minder relevant.

De business

Een “populaire” term, maar in principe hebben we het hier over de personen, processen en/of producten die nodig zijn voor het bepalen en behalen van de (strategische) bedrijfsdoelstellingen.

Wie dat dan precies zijn? Dat verschilt uiteraard per organisatie maar in de meeste gevallen kun je denken aan rollen als de algemeen (CEO), operationeel (COO) en/of financieel (CFO) directeur.

De technisch directeur (CTO) maar ook sales, HR en marketing verantwoordelijke, evenals verschillende afdeling managers worden hier veelal bij betrokken. Meestal komen ze samen in de vorm van “het bestuur” of een Management Team (het MT).

Ik voel een afstand

Vaak bestaat er een “gap” tussen beide werelden (het bestuur en IT) en wordt er niet of slechts beperkt samen gewerkt. Als gevolg weet men vaak niet waar de ander mee bezig is of wat de verwachtingen zijn. Een structureel overleg ontbreekt, het gebruik van vakjargon zorgt voor onduidelijkheid en kennis wordt niet gedeeld.

Vaak gehoord

Over de “business”: Er worden beslissingen genomen zonder dat wij hierbij worden betrokken. We begrijpen niet goed wat de bedoeling is (niet SMART). Ze veranderen continue van gedachten. Er wordt gebruik gemaakt van externe IT-middelen zonder dat wij hier van weten (Shadow IT). Etc.

Over IT: Het duurt te lang. Het is te duur, of het is ons niet duidelijk waar het geld aan uit wordt gegeven. Ze begrijpen niet wat we nodig hebben. Er wordt vaak nee gezegd. Ze hebben geen duidelijk verhaal. Etc.

Zonde.

Where the magic happens

Door nauwer samen te werken, elkaar meer te betrekken, door goed naar elkaar te luisteren en vragen te stellen kan een hoop frustratie worden voorkomen.

Maak duidelijke afspraken (wie draagt welke verantwoordelijkheid), communiceer in begrijpbare taal en leg de verwachtingen vast (wanneer zijn we succesvol), zo voorkom je misverstanden. Overleg met enige regelmaat (vaste tijd, locatie en interval) en wanneer mogelijk creëer je een intern “uitwisselingsprogramma” tussen beiden afdelingen.

” Het gezamenlijk stellen van een (eind) doel om hier vervolgens als team naartoe te werken vergoot je kans op succes aanzienlijk.

Veel organisaties werken Agile, tegenwoordig rijkt deze methodiek veel verder dan software ontwikkeling alleen. Nodig eens een bestuurslid uit voor een van je dagelijkse standups, of nog beter, voor een aanstaande sprint planning meeting. Achteraf, onder het genot van een kop koffie wordt als snel duidelijk of alle neuzen nog dezelfde richting op staan.

Op deze manier veranderd IT stap voor stap in een strategische en innovatieve partner waarmee verschillende competitieve voordelen kunnen worden bereikt. Als gevolg kunnen nieuwe markten worden aangedaan en is de kans dat de eerder aangehaalde bedrijfsdoelstellingen al vrij snel in zicht komen.

Succes!

Geef een reactie