Over ons

Salomon is een gespecialiseerde IT dienstverlener die met een fundamenteel andere aanpak resultaat boekt voor haar klanten.

De essentiële punten in onze aanpak zijn:

  • Meten is weten. Eerst een goede feitelijke analyse maken, voordat je plannen maakt
  • Duidelijk omschreven diensten die ‘fixed-price’ geleverd kunnen worden.
  • De combinatie van project management, IT architectuur en diepgaande technische expertise
  • Professioneel en resultaatgericht

En bovenal: het belang van onze opdrachtgever staat voorop. Wij staan aan de zijde van onze klant in de aansturing van haar leveranciers.

Salomon-IT geeft écht inzicht in de eindgebruikerservaring van uw medewerkers.

In hoofdlijnen is de uitdaging waar veel organisaties voor staan: Hoe ervaren medewerkers de ICT en hoe productief zijn mijn medewerkers? In hoeverre kunnen de gebruikers hun werk goed doen met de IT-middelen die zij krijgen? Daarnaast willen organisaties weten of ze klaar zijn voor specifieke veranderingen in de IT-infrastructuur, zoals de Cloud, outsourcing of een nieuwe technologie.

Dit is het speelveld van Salomon, wij geven organisaties het inzicht of uw organisatie effectief gebruik maakt van de aanwezige IT-middelen en applicaties en schetsen scenario’s hoe bedrijven optimaal kunnen veranderen en optimaliseren. SALOMON-IT analyseert uw IT-infrastructuur vanuit het perspectief van eindgebruikerservaring.

‘Meten is weten, gissen is missen en kennis is macht’: dat is het adagium van Salomon. Met de steeds complexer wordende ICT-infrastructuren, het toenemend belang van ICT in het ondersteunen van bedrijfsprocessen, de komst van nieuwe (alsook hybride) oplossingen binnen en buiten uw eigen netwerk, is het essentieel om op basis van de juiste informatie de juiste beslissingen te nemen. Daarom begint onze dienstverlening altijd met het doormeten van uw ICT-omgeving waarna we de passende vervolgstappen kunnen nemen.

De resultaten van onze assessments worden omgezet in heldere rapportages en vertaald naar aanbevelingen, quick wins en een Roadmap waaruit u, als stakeholder, de juiste acties kunt destilleren. Uiteraard bieden wij voor de verdere uitwerking hiervan ondersteuning aan indien u hier behoefte aan heeft. Kortom, wij geven het inzicht, u maakt de juiste keuzes!

Daarmee is Salomon-IT voor uw organisatie een meetbare meerwaarde!

Onze Mensen

Een consultant van Salomon-IT is een zeer ervaren en up-to-date specialist met sociale en communicatieve vaardigheden die in staat is om te analyseren, luisteren en rapporteren.

Iedere medewerker van Salomon-IT brengt de klant toegevoegde waarde door zijn kennis en ervaring. Senioriteit op dit werkterrein is een voorwaarde voor succes.

Onze kernwaarden zijn deskundigheid, commitment, resultaatverantwoordelijkheid, transparantie en openheid.